پنج شنبه۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در سال ۱۳۴۱ با تأسیـس جایگاه شماره یک واقع در میدان کرج فعالیت جدید خود را تحت پوشـش شعبه شروع و سپس با توجه به حجم عملیات به ناحیه ارتقاء یافته و در حــال حاضـر یکی از مناطق فعال کشور از لحاظ سوخت رسانــــی بوده و دارای سه ناحیه (کرج، ساوجبلاغ و نساء) می باشد. شهرستان هـای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد و فردیس نیز درحوزه فعالیت این منطقه قرار دارند. اهم فعالیتهای این منطقــه تأمیــن سوخـت نیروگاه، کارخانجــات، صنایع،کشاورزی و حمل و نقل می باشد که با بهره گیری از یک انبار ذخیره سازی به مساحت 120.000 متر مـربع و باظرفیت 132 میـلیون لیتـر، 68 باب جایگاه عرضه فرآورده هـای نفتـی، 52 جایـگاه CNG، 48 باب فروشندگی نفـت سفید، 12 باب فروشندگی نفتـگاز شهـری و روستـایی، ۲ انبـار ذخـیره سازی هواپیمایی در فرودگاه پیام  میباشد که با در اختیار داشـتن 115دستگاه نفتکش با ظرفیتهای۶ ، ۱۴ ، ۱۹، ۲۶ ،۳۰ و۳۲ هزارلیتری و بهره گیری از خطوط لوله ری/کرج در امر دریافت، ذخیره سـازی و توزیع فرآورده هـای نفتی فعالیت دارد.

.


تقدیر2
برف 03
برف ج2
برف ج1      map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.