قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهدگردید.

2- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی گیرد.

3- در قسمت "ارتباط با ما" میتوانید با مدیریت، معاونین و کارکنان شرکت ارتباط تلفنی برقرار کنید.

4- در قسمت خدمات،  زیر مجموعه سامانه فروش فرآورده هــای نفتی  میتوان جهت درخواست سوخت اقدام کرد.

بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهدگردید.

2- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی گیرد.

3- در قسمت "ارتباط با ما" میتوانید با مدیریت، معاونین و کارکنان شرکت ارتباط تلفنی برقرار کنید.

4- در قسمت خدمات،  زیر مجموعه سامانه فروش فرآورده هــای نفتی  میتوان جهت درخواست سوخت اقدام کرد.

کرج- میدان طالقانی- به سمت کوه نور- بالاتر از دادگستری- شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران(منطقه البرز)

مرکز تلفن منطقه : 4-02632542501