معرفی شرکت نفت البرز

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در سال 1341 با تأسیـس جایگاه شماره یک واقع در میدان کرج فعالیت جدید خود را تحت پوشـش شعبه شروع و سپس با توجه به حجم عملیات به ناحیه ارتقاء یافته و در حــال حاضـر یکی از مناطق فعال کشور از لحاظ سوخت رسانــــی بوده و دارای سه ناحیه (مرکزی، ساوجبلاغ و نساء)می باشد.شهرستان هـای کرج،ساوجبلاغ نظرآباد،طالقان ،اشتهارد وفردیس نیز درحوزه فعالیت این منطقه قرار دارند.اهم فعالیتهای این منطقــه تأمیــن سوخـت نیروگاه، کارخانجــات، صنایع،کشاورزی و حمل و نقل می باشد که با بهره گیری از یک انبار ذخیره سازی به مساحت 120000 متر مـربع و باظرفیت 132 میـلیون لیتـر، 65 باب جایگاه عرضه فرآورده هـای نفتـی، 65جایـگاه CNG،ب68 باب فروشندگی نفـت سفید و نفتـگازشهـری وروستـایی، 2 انبـار ذخـیره سازی هواپیمایی در فرودگاه پیام می باشد که با در اختیار داشـتن 160دستگاه نفتکش با ظرفیتهای  6 ، 14 ، 19، 26 ،30 و32هزارلیتری وبهره گیری از خطوط لوله ری/کرج در امر دریافت، ذخیره سـازی و توزیع فرآورده هـای نفتی فعالیت دارد.


تقدیر2
برف 03
برف ج2
برف ج1      

کرج- میدان طالقانی- به سمت کوه نور- بالاتر از دادگستری- شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران(منطقه البرز)

مرکز تلفن منطقه : 4-02632542501