آدرس پستی : کرج - بلوار آیت الله طالقانی (شمالی) - 500 متر بالاتر از میدان طالقانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

آدرس پست الکترونیک :

NIOPDCKARAJ@YAHOO.COM

تلفن :           026         32542501.4

دورنگار:         026         3254250111

کدپستی :                     3149779451

تلفن  روابط عمومی و مدیر پورتال :026    32542517

کرج- میدان طالقانی- به سمت کوه نور- بالاتر از دادگستری- شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران(منطقه البرز)

مرکز تلفن منطقه : 4-02632542501