آدرس پستی : کیلومتر 62 جاده کرج به چالوس- روستای نساء

آدرس پست الکترونیک : NIOPDC-KARAJ@YAHOO.COM

تلفــن :             ۰۲۶       32562217      

دورنگـار:             ۰۲۶      

کدپستی:                   


کرج- میدان طالقانی- به سمت کوه نور- بالاتر از دادگستری- شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران(منطقه البرز)

مرکز تلفن منطقه : 4-02632542501