آدرس پستی : کرج - میدان کرج -جنب پمپ بنزین - کوچه چشمه - ساختمان شماره 2 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز (ناحیه مرکزی)

آدرس پست الکترونیک : NIOPDC-KARAJ@YAHOO.COM

تلفن :             ۰۲۶        32241701

دورنگار:           ۰۲۶        32236651

کرج- میدان طالقانی- به سمت کوه نور- بالاتر از دادگستری- شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران(منطقه البرز)

مرکز تلفن منطقه : 4-02632542501